Γίνε χορηγός

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Πακέτα Χορηγιών

ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Οι χορηγοί θα προβάλλονται από τις δύο μεγάλες πόλεις της Κρήτης: Ηράκλειο και Χανιά, προς όλη την Ελλάδα αλλά και διεθνή websites.

BASIC

  • – Τοποθέτηση της εταιρικής ταυτότητας σεαφίσες και flyers
SILVER

  • – Τοποθέτηση της εταιρικής σαςταυτότητας σε πλαϊνό banner(αριστερά ή δεξιά από το κεντρικό)
  • – Παρουσίαση των χορηγών απότηλεοπτικά κανάλια της Κρήτης καιεφημερίδες (διαφήμιση). Πανελλαδικήπροβολή μέσω των Social Media καιδιαφημιστική καμπάνια από έμπειρηεταιρεία digital marketing.
GOLD

  • – Τοποθέτηση της εταιρικής σαςταυτότητας σε κεντρικό banner πίσωαπό τους ομιλητές και μπροστά απότο panel των ομιλητών έτσι ώστε ναυπάρχει 100% παρουσίαση τηςχορηγίας σε όλες τις φωτογραφίες καιστα βίντεο που θα δημιουργηθούν για

    Πανελλαδικά ΜΜΕ

  • – Συμμετοχή και 2ου ομιλητή στοσυνέδριο

Συνεργάτες/Υποστηρικτές Συνεδρίων

Επικοινωνήστε με την Cretan Energy Conferences για περισσότερες πληροφορίες
Copyright 2019 Cretan Energy Conferences. All rights reserved
Powered by MCBS