Νοτιοανατολική Μεσόγειος. Έρευνες Υδρογονανθράκων, Υποδομές & Γεωπολιτικές Προκλήσεις

Sep 6, 2019

20:50

Αίθουσα Πασιφάη

20 Λεπτά

Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης αναλύεται το δυναμικό της ΝΑ Μεσογείου σε υδρογονάνθρακες, με έμφαση την Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Λιβύη, χώρες οι οποίες έχουν βεβαιωμένα κοιτάσματα Φυσικού Αερίου. Στη συνέχεια αναλύονται οι βασικές υποδομές Φυσικού Αερίου στην περιοχή και η σημασία τους στην εκμεταλλευσιμότητα των κοιτασμάτων, καθώς και οι σχέσεις τους με τις χώρες και τις μεγάλες εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Ακολούθως σχολιάζονται οι ανακαλύψεις της Κύπρου και του Ισραήλ και οι εναλλακτικές λύσεις μεταφοράς του Φυσικού Αερίου στις αγορές είτε σε υγροποιημένη μορφή είτε με αγωγούς. Τέλος αντιμετωπίζεται το ζήτημα της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας και τα σχέδια της για τα κοιτάσματα της περιοχής.

  • Κωνσταντίνος Νικολάου

    Τεχνικός Σύμβουλος

    Oil & Gas

Copyright 2020 Cretan Energy Conferences. All rights reserved
Powered by MCBS