Παραγωγή υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Ο ρόλος του Ελληνικού Πανεπιστημίου

Sep 7, 2019

20:20

Συνεδριακό Κέντρο

15 Λεπτά

Ο όρος “Ερευνας και Παραγωγή υδρογονανθράκων” (Hydrocarbons Exploration and Production) έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστός τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο μέρος, αυτό της Ερευνας, έχουν ήδη γίνει τεράστια βήματα με τη γεωλογική μελέτη και γεωφυσική ανάλυση των υποψηφίων περιοχών, τις αδειοδοτήσεις και την ανάληψη δράσης από τα επιλεχθέντα κονσόρτσιουμ. Στα ακριβή σημεία που η Ερευνα θα υποδείξει αναμένεται να ακολουθήσει η Παραγωγή και τελικά η διάθεση του προϊόντος στην ενεργειακή αγορά.

Σε αντίθεση με την Ερευνα, η εμπειρία της χώρας σε Παραγωγή είναι αρκετά πιο μικρή καθώς μέχρι και σήμερα περιορίζεται σε ένα μοναδικό πεδίο. Το Πανεπιστήμιο και η εμπειρία, ακαδημαϊκή και βιομηχανική, που τα στελέχη του μεταφέρουν μπορεί και οφείλει να συνεισφέρει ουσιαστικά στο στάδιο της Παραγωγής. Παράλληλα, ο διδακτικός του ρόλος θα καταστεί ακόμη πιο σημαντικός στην εκπαίδευση και τελικά τη στελέχωση των εταιρειών παραγωγής από νέους Μηχανικούς.

Η ομιλία αρχικά συζητά την ίδια τη διαδικασία Παραγωγής υδρογονανθράκων και στη συνέχεια στοχεύει στο παρόν και το μέλλον της εκπαίδευσης και έρευνας στα ελληνικά Πανεπιστήμια και πώς αυτές οι κατευθύνσεις μπορούν να συνεισφέρουν στην εγχώρια παραγωγή.

  • Βασίλειος Γαγάνης

    Επικ. Καθηγητής

    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Copyright 2020 Cretan Energy Conferences. All rights reserved
Powered by MCBS