Προκλήσεις στις Επιχειρήσεις Γεωτρήσεων σε Βαθιά-Νερά

Sep 7, 2019

20:50

Συνεδριακό Κέντρο

20 Λεπτά

Θα ανακοινωθεί σύντομα

  • Βασίλειος Χ. Κελεσίδης

    SPE DISTINGUISHED LECTURER 2019-2020

Copyright 2020 Cretan Energy Conferences. All rights reserved
Powered by MCBS