Το νέο Ινστιτούτο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στην υπηρεσία της αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων της Χώρας

Sep 6, 2019

19:05

Αίθουσα Πασιφάη

15 Λεπτά

Θα ανακοινωθεί σύντομα

  • Νεκτάριος Ταβερναράκης

    Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

    Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Copyright 2020 Cretan Energy Conferences. All rights reserved
Powered by MCBS