Έφη Δήμου

Σύμβουλος Διαχείρισης και Ανάπτυξης Υδρογονανθράκων,

Η ‘Εφη διαθέτει 14 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο σε διάφορους τομείς της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του κύκλου ανάπτυξης και εμπορευματοποίησης θαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. ‘Εχει ασχοληθεί με τη διαδικασία αδειοδότησης θαλάσσιων οικοπέδων υδρογονανθράκων, με τις στρατηγικές διαχείρισης, εξερεύνησης και ανάπτυξης υδρογονανθράκων, με τους κανονισμούς υπεράκτιας υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος και με τις διαδικασίες εκτίμησης επικινδυνότητας για υπεράκτιες πλατφόρμες εξόρυξης και παραγωγής. Διετέλεσε επισκέπτης καθηγήτρια για 4 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Frederick στο στο μεταπτυχιακό “Μηχανικής Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου” διδάσκοντας το μάθημα που αφορά τις διαδικασίες εξόρυξης και ήταν Υπεύθυνη Επιβλέπουσα σε τέσσερις (4) μεταπτυχιακές διατριβές. Οι μελέτες κάλυψαν δύο κύρια θέματα 1| Κανονισμών ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος της ΕΕ για τις υπεράκτιες δραστηριότητες γεώτρησης και παραγωγής υδρογονανθράκων (δύο μελέτες βασισμένες στις Ευρωπαϊκές οδηγίες που εφαρμόστηκαν το 2015) 2| Ανάπτυξη κύριων υποδομών και τερματικών υγροποιημένου φυσικού αερίου για την εμπορευματοποίηση των υδρογονανθράκων (δύο μελέτες). Οι μελέτες που αφορούσαν τους κανονισμούς της ΕΕ υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Κυπριακές Αρχές που ήταν υπεύθυνες για την έγκριση υπεράκτιων γεωτρήσεων. Αυτήν τη στιγμή διερευνά δραστηριότητες υδρογονανθράκων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για να αναλύσει στρατηγικές που εφαρμόζονται από κυβερνήσεις / αρμόδιες αρχές και εταιρείες υδρογονανθράκων στη διαδικασία εξερεύνησης και ανάπτυξης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Talks