Βασίλειος Γαγάνης

Επικ. Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο κ. Βασίλειος Γαγάνης είναι Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στο αντικείμενο της Μηχανικής Πετρελαίου. Εχει λάβει δίπλωμα από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, M.Sc. από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και διδακτορικό δίπλωμα από τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Εχει συνεργαστεί επί εικοσαετία με εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισμικού και παροχής υπηρεσιών (service companies) στο χώρο της παραγωγής πετρελαίου όπως Schlumberger, Oilphase, Petroleum Experts και Kappa engineering. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη μηχανική ταμιευτήρων και ιδίως στη θερμοδυναμική συμπεριφορά πετρελαϊκών φάσεων, στην ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων προσομοίωσης ροής σε πορώδες μέσον καθώς και στην εφαρμογή μεθόδων μηχανικής εκμάθησης (machine learning) για την επιτάχυνση της επίλυσης προβλημάτων ροής ρευστών σε ταμιευτήρες και αγωγούς.

Talks