Βασίλειος Χ. Κελεσίδης

SPE DISTINGUISHED LECTURER 2019-2020,

Ο Δρ. Βασίλειος Χ. Κελεσίδης είναι Σύμβουλος Γεωτρήσεων και Μηχανικής Πετρελαίου, διαμένει στα Χανιά, και παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και έρευνας υψηλού επιπέδου. Έχει αναπτύξει δικό του εκπαιδευτικό υλικό, ως απόρροια της χρόνιας ενασχόλησης του σε εταιρείες και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, στα αντικείμενα, Μηχανική Γεωτρήσεων, Γεωτρήσεις Υδρογονανθράκων και Επιχειρήσεις σε Βαθιά Νερά, Γεωτρητικά Ρευστά, Τσιμέντωση, Επιφανειακές Εγκαταστάσεις Παραγωγής, Εισαγωγή στην Μηχανική Πετρελαίου. Οι ερευνητικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν έρευνα, για ροή ρευστών σε σωλήνες, δακτύλιο, και πορώδη μέσα, για μηχανική γεωτρήσεων, για γεωτρητικά ρευστά, για παραγωγή και για μελέτες αύξησης παραγωγής υδρογονανθράκων.
Είναι Διακεκριμένος Ομιλητής της Κοινωνίας των Μηχανικών Πετρελαίου (SPE) για την περίοδο 2019-2020. Υπηρέτησε ως Πρόεδρος και Καθηγητής του τμήματος Μηχανικής Πετρελαίου στο Khalifa University of Science and Technology στο Abu Dhabi (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) την περίοδο Ιανουαρίου 2017 με Δεκέμβριο 2018. Την περίοδο Αυγούστου 2012 με Αύγουστο 2015 ήταν Καθηγητής στο Πρόγραμμα Μηχανικής Πετρελαίου στο Texas A&M στο Qatar (TAMUQ), όπου υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Προγράμματος την περίοδο 2012-2014, ενώ την περίοδο Αυγούστου 2015 με Δεκέμβριο 2018 ήταν Adjunct
Professor στο TAMUQ. Κατά την περίοδο Μαρτίου 2000 με Φεβρουάριο 2016 υπηρέτησε ως Επίκουρος, Αναπληρωτής και Καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Ο κ. Κελεσίδης έχει δουλέψει στην βιομηχανία εξόρυξης υδρογονανθράκων για εννέα έτη, την περίοδο 1986 με 1994, σε εταιρείες της Schlumberger (της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής υπηρεσιών σε έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων), στο Χιούστον (ΗΠΑ), Γαλλία και Αγγλία. Εκεί υλοποίησε έρευνες για θέματα γεωτρητικών ρευστών, επιφανειακές διαγραφίες, ρύθμιση κλωτσήματος (kick), τσιμεντώσεις, υδραυλική γεωτρήσεων και μηχανική γεωτρήσεων.
Κατά την διάρκεια των πλέον των 30 ετών καριέρας και ενασχόλησης στην βιομηχανία Πετρελαίου και Αερίου, έχει διδάξει και υλοποίησε έρευνα σε πολλούς τομείς όπως, Γεωτρητικά Ρευστά και Ανάπτυξη Γεωτρητικών Ρευστών, με και χωρίς την χρήση νανοσωματιδίων, Μεταφορά Τριμμάτων, Υδραυλική Γεωτρήσεων, Διεργασίες Τσιμέντωσης και Γεωτρήσεων, Μηχανική Μονοφασικών και Πολυφασικών ρευστών, Ρεολογία Ρευστών, Επιμόλυνση Πετρωμάτων από Γεωτρητικά Ρευστά, Βελτιστοποίηση της Γεωτρητικής Διαδικασίας, Ροή Πολυφασικών Ρευστών σε Πορώδη Μέσα για αύξηση της παραγωγής. Έχει διδάξει πληθώρα μαθημάτων στην βιομηχανία, στο βασικό, μεσαίο και προχωρημένο επίπεδο, σε αντικείμενα, Μηχανική Γεωτρήσεων, Γεωτρητικά Ρευστά, Γεωτρήσεις σε Βαθιά Νερά, Μηχανική Πετρελαίου για μη Μηχανικούς, Βασικές Αρχές Μηχανικής Πετρελαίου, Μηχανική Παραγωγής, Επιχειρήσεις Παραγωγής, Επιφανειακές Εγκαταστάσεις Παραγωγής.
Έχει βελτιώσει και χρησιμοποιεί τον προγνωστικό προσομοιωτή γεώτρησης, PAYZONE, που τρέχει σε φορητό υπολογιστή. Είναι ένα εργαλείο για διδασκαλία, έρευνα και εφαρμογή σε επιχειρήσεις γεωτρήσεων, για την βελτιστοποίηση της γεωτρητικής διαδικασίας. Παρέχει βέλτιστες τιμές για το Βάρος στο Κοπτικό, Ροπή, Ταχύτητα Περιστροφής, Ιδιότητες Γεωτρητικών Ρευστών, Παροχή, Κατάσταση του Κοπτικού, με χρήση δεδομένων γεωτρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την ρύθμιση των παραμέτρων επιτρέποντας έτσι την βελτιστοποίηση της διαδικασίας σε μελλοντικές γεωτρήσεις σε παρεμφερείς σχηματισμούς πετρωμάτων.
Είναι ο πρώτος συγγραφέας του Κεφαλαίου 5 – Drilling Hydraulics, στο βιβλίο ‘Fundamentals of Drilling Engineering, 2011’ edited by: R.F. Mitchell and S.Z. Miska, in SPE Textbook Series. Ο Δρ. Κελεσίδης έχει περισσότερες από 110 εργασίες σε ακαδημαϊκά περιοδικά και συνέδρια, με περισσότερες από 1850 αναφορές. Έχει Google Scholar h-index 25 και Scopus h-index 21. Από τον Αύγουστο του 2016 είναι Associate Editor στο περιοδικό SPE Drilling and Completion. Έχει Διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Χιούστον Τέξας (ΗΠΑ), Μεταπτυχιακό από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Όρεγκον (ΗΠΑ) και Δίπλωμα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όλα στην Χημική Μηχανική.

Talks