Γιάννης Γρηγορίου

Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΠΕ Upstream

Αρχικά (1982) εργάσθηκε στη ΔΕΠ Α.Ε. ως γεωφυσικός και σταδιακά εξελίχθηκε ως ερευνητής σε θέματα Έρευνας και Παραγωγής πετρελαίου, αναλαμβάνοντας διάφορες επιτελικές θέσεις ευθύνης. Από το 1998 εργάζεται στον Όμιλο των ΕΛΠΕ με μεγάλη συμμετοχή σε διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων που αφορούν τον Όμιλο τόσο στην παραγωγή όσο και στη διύλιση (ΔΕΠΑ, Paneuropean Holdings κλπ.). Το 2005 ορίστηκε Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Business Development Manager) στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων των ΕΛΠΕ, επιτυγχάνοντας τη διεθνή επέκταση του Ομίλου σε Λιβύη, Αίγυπτο, Αλβανία και Μαυροβούνιο.
Ο κ. Γρηγορίου υπήρξε Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα ενεργειακής στρατηγικής και αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων, καθώς και μέλος στα ΔΣ των εμπορικών θυγατρικών του Ομίλου σε Κύπρο, Αλβανία και Μαυροβούνιο. Από το 2015 είναι διευθύνων σύμβουλος στις θυγατρικές των «Ελληνικών Πετρελαίων» στο τομέα του upstream (ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΑΕ και ΕΛΠΕ UPSTREAM ΑΕ).

Talks