Δήμητρα Βερνάρδου

Επίκουρος καθηγήτρια, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Η Δρ. Βερνάρδου Δήμητρα έλαβε το B.Sc. στη Χημεία το 2000 (Πανεπιστήμιο Salford), το M.Sc. στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών το 2001 (UMIST, Manchester) και το Ph.D. στη Φυσικοχημεία το 2005 (Πανεπιστήμιο Salford). Από το 2006 εργάζεται ως εργαστηριακός συνεργάτης στα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών καθώς και ως ερευνήτρια στο Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής του ΤΕΙ Κρήτης. Κύριο μέρος της Ερευνητικής της δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη «Έξυπνων Παραθύρων», η οποία βασίζεται στην χρήση ειδικών επιστρώσεων από θερμοχρωμικά υλικά. Τα εν λόγω υλικά μπορούν να ρυθμίζουν invivo την θερμοκρασία εσωτερικών χώρων συνεισφέροντας ποιοτικά στην άνεση, αλλά κυρίως στην εξοικονόμηση της ενέργειας που απαιτείται για θέρμανση-ψύξη των χώρων αυτών ανάλογα με τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Η εργασία αυτή έχει αναδειχθεί στο «Chemistry World» ως σημαντική τεχνολογική εξέλιξη στην εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα με τα θερμοχρωμικά υλικά, ασχολείται και με τις ηλεκτροχρωμικές επιστρώσεις. Πρόκειται για υλικά που αλλάζουν με ελεγχόμενο τρόπο με εφαρμογή ηλεκτρικής τάσης την διαπερατότητα τους στο ορατό φάσμα. Η ενσωμάτωση τους όμως σε κτίρια αποτελεί αυτή τη στιγμή μη αποδοτική και μη οικονομικά προσιτή λύση εξαιτίας του υψηλού κόστους, της χαμηλής διάρκειας ζωής και της αργής απόκρισης (χρωματισμού-αποχρωματισμού) τους. Επιπρόσθετα, τα τελευταία πέντε χρόνια εργάζεται πάνω σε αποθήκευση και διοχέτευση ενέργειας για την κίνηση των οχημάτων. Για την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων απαιτείται η χρήση συσσωρευτών, κοινώς μπαταριών ως«αποθήκες» ενέργειας με σκοπό την παροχή ηλεκτρισμού ισχύος «κατά βούληση» στους αντίστοιχους ηλεκτροκινητήρες που αποτελούν τις «καρδιές» των οχημάτων αυτών. Έχει εμπειρία τόσο στην υγρή όσο και στην από αέρια φάση χημική εναπόθεση λεπτών επιστρώσεων και νανοδομών, οξειδίων μετάλλων και σύνθετων υλικών καθώς και στον δομικό, οπτικό και μορφολογικό χαρακτηρισμό τους. Έχει αναλάβει διδασκαλία μαθημάτων όπως Τεχνολογία Υλικών, Χημική & Περιβαλλοντική Τεχνολογία, Ηλεκτροχημεία, Στερεά Υλικά, Δομική & Χημική Ανάλυση Υλικών. Έχει επιβλέψει 30 προπτυχιακές εργασίες, συνεπιβλέψει 2 μεταπτυχιακές εργασίες και 1 διδακτορική διατριβή. Έχει γύρω στις 80 δημοσιεύσεις, οι οποίες έχουν λάβει ~2331 παραπομπές με h-index 27 (Google Scholar). Έχει δημοσιεύσει 2 μονογραφίες και 2 κεφάλαια σε βιβλία μετά από πρόσκληση. Εχει συμμετάσχει σε 9 ολοκληρωμένα Ερευνητικά προγράμματα σχετικά με ανάπτυξη οξειδίων μετάλλων για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Εκλέχτηκε πρόσφατα Επίκουρος Καθηγήτρια-Υλικά για Αποθήκευση και Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας-Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Talks