Ευάγγελος Γάτσιος

Ερευνητής,

Ο Δρ. Ευἀγγελος Γάτσιος είναι Ερευνητής Μηχανικός Εξυγίανσης, ειδικός σε θέματα πετρελαϊκής απορρύπανσης εδαφών και υπόγειων υδροφορέων. Είναι μέλος του Συνδέσμου Υποτρόφων Ιδρύματος Ωνάση και του ΤΕΕ. Διαμένει στην Αθήνα και στο Πέρθ Δυτικής Αυστραλίας όπου συνεργάζεται με τον Εθνικό Οργανισμό Έρευνας της Αυστραλίας CSIRO στη συγγραφή ερευνητικών εργασιών και οδηγιών προς νομοθέτες και ειδικούς σε θέματα απορρύπανσης.
Το 2011 αποφοίτησε από τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και το 2013 έλαβε από την ίδια Σχολή το Μεταπτυχιακό του Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική. Κατά την άνωθεν χρονική περίοδο ήταν κάτοχος 9 Υποτροφιών από διάφορους διακεκριμένους φορείς όπως το Ι.Κ.Υ, το Πολυτεχνείο Κρήτης κ.α.
Το 2018 έλαβε το Διδακτορικό Τίτλο του με θέμα την πετρελαϊκή απορρύπανση από το University of Technology Sydney (UTS) τιμώμενος με υποτροφίες από το Ίδρυμα Ωνάση, την Αυστραλιανή Κυβέρνηση και το φορέα CRC CARE Australia. Τη χρονική περίοδο 2014-2018 δούλεψε ως Ερευνητής και τη περίοδο 2018-2019 ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στον Εθνικό Οργανισμό Έρευνας της Αυστραλίας CSIRO. Η ερευνά του έλαβε χώρα στο μεγαλύτερο πετρελαϊκό-περιβαλλοντικό ερευνητικό πρόγραμμα της Αυστραλίας με τίτλο ῾Endpoints for Petroleum LNAPL Remediation῾. Έχει 12 δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Talks